Jak zostać członkiem ?

Należy wypełnić deklarację członkowską dla członka zwyczajnego wraz z upoważnieniem do działu księgowości zarobkowej lub deklarację członkowską dla członka wspierającego (dla osób niezatrudnionych w jednej ze spółek grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A.). Wpisowe wynosi 30 zł, składka dla członka zwyczajnego 12 zł/m-c, składka dla członka wspierającego min. 250 zł/rok. Wypełnione formularze należy złożyć na ręce któregokolwiek z członków Zarządu lub przesłać pocztą. Nowoprzyjęta osoba zostaje powiadomiona o podjętej przez zarząd decyzji o jej przyjęciu w poczet członków. Jednocześnie oddane zostanie upoważnienie do działu księgowości zarobkowej o potrącenie z poborów wpisowego oraz składki miesięcznej. W przypadku członka wspierającego należną kwotę wpisowego i składki rocznej należy przelać na konto Stowarzyszenia.

Konto Stowarzyszenia:

TKKF „LOTOS”
ul.Elbląska 135
80-718 Gdańsk
Nr konta: 80144013450000000003180581