2008 - drużyna lotos Turnij piłki siatkowej Turniej tenisa ziemnego o puchar im. Janusza Bieleckiego

Obszarem działalności programowej Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej LOTOS jest SPORT DLA WSZYSTKICH. Dążymy do spopularyzowania i urzeczywistnienia nowoczesnych idei oraz form sportu wśród pracowników spółek grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Podstawowa działalność programowa naszego Stowarzyszenia realizowana jest w formie sekcji sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych promujących prozdrowotne formy aktywności ruchowej.